ISO 9001 Certificeret Virksomhed | NoFloods
  facebook  twitter  linkedin

+45 70707482 ro

ISO 9001: Certificeret Virksomhed

VI FORPLIGTER OS TIL KVALITET

Hos Environment Solutions værdsættes kvalitet højt i hele organisationen. Vi har opnået Den Internationale Standardiseringsorganisations certificering ISO 9001:2008, hvilket er et mere konkret bevis på, at vi helliger os løbende forbedring og fortræffelig performance i alle aspekter af vores forretning.

Environment Solutions fører systematisk tilsyn med kvaliteten gennem kundernes feedback, individuel selvevaluering, regelmæssig ledelsesgennemgang samt årlige kvalitetsmålinger. Vi finpudser løbende vore processer, hvilket fastholder vores engagement i den løbende forbedring af vores drift og service. I Environment Solutions har vi også en række Key Performance Indikatorer (KPI) og kvalitetsmål, der konstant måles og analyseres. Vi bestræber os på at opfylde alle mål, og i fald målene ikke nås, iværksættes korrigerende handlinger, hvis resultater overvåges nøje. Som led i den årlige revision, sammenligner ledelsesteamet det foregående års præstationer i forhold til en række kvantificerbare mål, og diskuterer mulige tilpasninger af vores kvalitetspolitik.

Medarbejderuddannelse er en vigtig del af Environment Solutions’ kvalitetsprogram. Alle nye medarbejdere bliver lært op i arbejdsmetoder og procedurer. Der udvikles en uddannelsesplan til alle medarbejdere, som revideres årligt for at sikre fortsat personlig vækst og professionalisme. Vi overvejer jævnligt nye uddannelsestilbud på en række beslægtede områder for at holde alle medarbejdere opdaterede med gældende regler, forskrifter og processer.


I Environment Solutions mener vi, at en stor del af vores succes skyldes vores evne til altid:

  • Effektivt at håndtere uventede situationer og anmodninger
  • Have en positiv og konstruktiv indstilling til tingene, der udstråler: "Ja, vi kan gøre det!"
  • Opsøge og indføre bedste praksis for branchen
  • Konstant søge og anvende mere effektive løsninger
  • At være proaktiv
  • Levere gennemskuelig, fortløbende og præcis information til vores kunder
  • Sikre, at vi holder, hvad vi lover
  • Etablere klare processer og procedurer


These key bullets are part of our quality system and applied on a daily basis to each process and procedure.