Beskyttelse mod oversvømmelser | NoFloods
  facebook  twitter  linkedin

+45 70707482 ro

BESKYTTELSE AF MENNESKER, KRITISK INFRASTRUKTUR OG MILJØ

Under oversvømmelser og ved naturkatastrofer er beskyttelse af mennesker, kritisk infrastruktur og miljøet af allerstørste betydning. I katastrofesituationer er drikkevandet, kommunikationsnetværk, hospitaler og elektricitet nogle af mest kritiske infrastrukturenheder, der skal beskyttes omhyggeligt. Når forurenende fabrikker oversvømmes, kan det få ødelæggende konsekvenser mange år fremover. En fabrik, der forurener en nærliggende flod eller sø, skal være forberedt på at inddæmme enhver lækage for at minimere mulige skadevirkninger.

Oversvømmelser og forventede effekter er vanskelige at forudsige på forhånd. Og når katastrofen truer, er det i de fleste tilfælde ofte for sent og utilstrækkeligt at forhindre skader ved hjælp af f.eks. sandsække. Indtil for nylig har sandsække været standardløsning til beskyttelse mod oversvømmelser, selv om den almindeligvis anerkendes som værende både tidskrævende og ineffektiv.

Vi har udviklet et passende udvalg af oversvømmelsesbarrierer (NoFloods PRO/SEMI-PRO/BASIC), der er tilpasset de forskellige situationer, man kan blive konfronteret med. NoFloods-teknologien giver en meget effektiv og omkostningsbesparende beskyttelse mod oversvømmelse, der også er meget nem at installere! NoFloods Barriererne kræver ingen bearbejdning af udlægningsstedet, ingen ekstraudstyr eller permanente installationer, der med stor sandsynlighed vil forringe æstetikken for det sted, der skal beskyttes mod oversvømmelse.

Uanset om det drejer sig om forstærkning af en permanent struktur eller etablering af en ny beskyttende barriere, kræver udlægning af sandsække hundredvis af frivillige samt logistisk effektivitet. Da oversvømmelsesvarsler ofte først kommer 48 timer før oversvømmelsen rammer et område, er der ikke tid til at begynde at udfylde og udlægge nok sandsække. Ofte gennemføres denne form for beskyttelse alligevel grundet ”ingen andre alternativer" - indtil nu: Erfaringen fortæller os, at det kræver mindst tusind mennesker at opbygge en mur af sandsække, som kan tilbageholde 80 centimeter vand (125 centimeter høj og 375 centimeter dyb), men med NoFloods Barrieren kan 2-3 personer på højst 4 timer udlægge mindst 1 kilometer effektiv beskyttelse mod oversvømmelser, der beskytter mod op til 80 centimeter vand.

Venligst se yderligere oplysninger om NoFloods PRO Barrieren her og NoFloods BASIC Barrieren her

NoFloods - Denmark                        NoFloods - Redon,France.                        NoFloods - KEG Gaz, Hungary